Behandeling

Voor wie

Ik behandel posttraumatische stress klachten, enkelvoudig en complex en overige trauma gerelateerde klachten. Daarnaast, voor zover niet samenhangend met voorgaande: angst- en stemmingsklachten, spanningsklachten, rouw, problematiek rondom echtscheiding en veranderingsprocessen.

U kunt niet in de praktijk terecht voor problemen met een spoedeisend karakter. In dit geval dient u zich te wenden tot uw huisarts, en buiten werktijd de Centrale Huisartsenpost (088 – 0030 600) of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (020- 523 54 33).

Werkwijze

U kunt zich per email  aanmelden. Daarop vindt een telefonisch contact plaats, waarin u van mij hoort of er ruimte is en op welke termijn.

Na de aanmelding hebben we één tot drie intakegesprekken. Hierin komen uw klachten en zorgen, uw leefsituatie en uw voorgeschiedenis aan de orde. Op basis van deze gegevens zal een voorlopige diagnose worden opgesteld. Vervolgens wordt er in overleg een behandeltraject uitgestippeld en worden afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan.

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig het behandelplan. Ook maak ik gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) en Honos+ vragenlijsten, die informatie kunnen bieden over de effectiviteit van en tevredenheid over de behandeling.

Behandelvormen

Afhankelijk van uw hulpvraag, de problematiek en richtlijnen vanuit de beroepsgroep met betrekking tot de betreffende problematiek, wordt u een bepaalde behandelmethode voorgesteld. Dit gebeurt vanuit de kennis en de ervaring die ik heb en op grond van de uitgebrachte richtlijnen bij bepaalde klachten.

Ik put in mijn behandeling uit kennis en ervaring vanuit diverse psychologische specialismen. Te weten EMDR, cognitieve gedragstherapie, mindfullness, oplossingsgerichte therapie, systemisch werken. Belangrijke voorwaarden voor het succes van een psychotherapie is het tot stand komen van een goede therapeutische relatie en overeenstemming over de manier van werken.

Naast inzichtgevende gesprekken zijn EMDR en cognitieve gedragstherapie de therapievormen waar ik het meest gebruik van maak.

EMDR

De afkorting voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing is een effectief bewezen behandelmethode die begin jaren ’90 in Amerika is ontstaan. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, en vanuit het grote succes heeft de methode ook in Nederland steeds meer bekendheid gekregen. EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor het verwerken van trauma’s. Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn: een (verkeers)ongeluk, inbraak, een plotseling verlies van baan, partner of gezondheid, een aanranding of andere ingrijpende gebeurtenissen die een grote impact kunnen hebben. Klachten kunnen onder meer bestaan uit herbelevingen, nachtmerries, een voortdurend gespannen of rusteloos gevoel, en/of de neiging bepaalde situaties of gedachten te vermijden. Voor behandeling van klachten na trauma is EMDR een nr. 1 behandeling.

Inmiddels blijkt de methode niet alleen effectief bij trauma, maar blijkt dat het ook bij veel andere klachten tot grote verbeteringen kan leiden. Kort gezegd geldt dat EMDR effectief kan zijn wanneer klachten een oorsprong in het verleden hebben die (in gesprek) duidelijk te herleiden zijn. Zo kan EMDR ingezet worden bij klachten als onzekerheid (door bijvoorbeeld pesten, problemen in gezin van herkomst), somberheid, angsten, etc.

Zie voor meer informatie:
www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie (Cgt)

Cgt is en combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het uitgangspunt hierbij is dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Andersom heeft ons gedrag weer invloed op ons gevoel en ons gedrag. Alle drie deze aspecten (gevoel, gedachten, gedrag) worden betrokken bij de behandeling. Cgt is onder meer effectief gebleken bij angsten en depressie.

Zie voor meer informatie:
www.vgct.nl