Contact

Er zijn geen aanmeldingen meer mogelijk.

There are no more registrations possible.

Ivm een verhuizing buiten de regio is mijn praktijk  (voorlopig ?) gesloten. 

Due to moving to another region, my practice is (temporarily?) closed.

Ook kan ik u niet helpen met het vinden van een collega therapeut.

Nor can I help you to find a therapist.

Indien ik weer opstart zal ik op mijn website vermelden waar en wanneer dat zal zijn.

As soon as I restart, I will mention on my website where and when that will be.

Voor andere informatie kunt u mailen naar lizzymunnich@kpnmail.nl